Meer kans op een nieuwe baan met ons outplacementtraject 

 

Outplacement kan worden afgenomen door zowel een werkgever als een werknemer. Wij bieden een werkgever ondersteuning bij outplacement voor meerdere medewerkers als er sprake is van reorganisatie. Ook werken we voor een enkele medewerker van een werkgever.

Indien u door ziekte niet meer in uw oude functie kunt terugkeren, bieden wij ook tweede spoor re-integratietrajecten aan. Hierin bewegen we mee met de wensen van onze kandidaten en opdrachtgevers.

Een duurzame arbeidsparticipatie bestaande uit een diagnosefase, de verdiepingsfase en de eindfase. In fase 1 wordt daarom voor iedere kandidaat een eigen arbeidsparticipatieplan geschreven en wordt de exacte duur van het traject hierin beschreven. De doorlooptijd is doorgaans 9 maanden.

Afscheid nemen is vaak een pijnlijk proces met veel schijnbare tegenstrijdige belangen. Het op handen zijnde afscheid wordt niet altijd door beide partijen gedragen. Een werkgever is gebaat bij een snelle uitplaatsing. Werknemers verlangen vaak meer tijd. Sommigen in de hoop dat er alsnog een interne oplossing komt, anderen vanuit angst om het bekende los te laten, vanuit weerstand of om een gedegen loopbaankeuze te kunnen maken.

Het past dan ook volledig binnen een effectief en efficiënt organisatiebeleid om te willen investeren in de outplacement van medewerkers die binnen de organisatie niet meer werkzaam kunnen zijn. Met outplacement, schept u de mogelijkheid om op een goede manier van elkaar afscheid te nemen en biedt u uw werknemer nieuwe kansen; op een passende functie in een nieuwe, prettige werkomgeving.

Wij zorgen ervoor dat uw werknemer zich zal onderscheiden bij sollicitaties. Ons doel is samen met uw werknemer een nieuwe betaalde baan vinden.

Onze persoonlijke en deskundige aanpak wordt door zowel de opdrachtgevers als betrokken medewerker(s) positief gewaardeerd. Snel, kwalitatief, doelgericht en effectief zijn onze uitgangspunten!

Wij bieden combi-coaching pakketten waarin wij met uw medewerkers een persoonlijke analyse, een inhoudelijke analyse, een bedrijfsanalyse en een inschatting maken van hun kansen op de arbeidsmarkt. Tijdens het uitgebreide intakegesprek wordt gekeken welk programma het beste aansluit met uw wensen en die van de medewerker.

Doelgroep

Medewerkers voor wie intern geen mogelijkheden meer zijn of van werkkring willen veranderen.

Resultaat

Meer inzicht in eigen mogelijkheden en capaciteiten in relatie tot de arbeidsmarkt. De medewerker is in staat de regie over zijn eigen loopbaan in de hand te nemen en heeft een helder actie- en loopbaanplan. Het traject resulteert in een nieuwe passende functie bij een andere werkgever of zelfstandig ondernemerschap.

Werkwijze

Elke medewerker krijgt begeleiding van een BD Consultant. Na de intake wordt de inhoud van het traject bepaald en een plan van aanpak opgesteld.

Duur 

9, 12 of 18 maanden (tenzij anders overeengekomen)

Wilt u weten hoe we ook uw organisatie sterker kunnen maken? We laten graag zien wat we voor u kunnen betekenen.

  • Neem telefonisch contact met ons op 085 - 06 04 396
  • stuur een email naar info@bdrecruitment.nl
  • of vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met u op.
Contact formulier